Підготовка до формування нового складу ГР при МОН

Ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України запрошує представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) до участі в установчих зборах, які відбудуться 8 липня 2016 року о 16:00 год.

Прийом заяв (у довільній формі) та документів здійснюється в електронному вигляді шляхом заповнення онлайн-форми та завантаження відсканованих документів на файлообмінник ex.ua.

Для зручності спочатку завантажте відскановані документи на файлообмінник ex.ua, збережіть посиланням для їх завантаження, а потім перейдіть до заповнення онлайн-форми, де у відповідному полі вставте посилання на документи для їх завантаження.

Термін подання документів: з 1 по 8 червня 2016 року (включно).

За довідками звертатися:

за тел. 098-249-00-69, 073-419-99-39;

на електронну адресу: grmonua@gmail.com.

До заяви додаються:

1. Рішення керівного органу чи керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою (у разі наявності).

2. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (обов’язково контактна електронна адреса та телефони; інформація про досвід проведення громадських експертиз, моніторингів тощо, інформація про місце роботи та посаду).

3. Завірені копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС (статуту, свідоцтва/витягу про державну реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, чи наказ, витяг з книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію тощо).

4. Інформація про результати діяльності ІГС за останній рік, якщо ІГС працює менше року – за період діяльності (з акцентом на діяльність у сфері компетенції МОН України).

5. Згода на оприлюднення персональних даних, підписана особою, яку делегує ІГС.

Нагадуємо, що відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) (далі – Типове положення), підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

  • невідповідність документів, поданих ІГС, вимогам Типового положення;
  • неусунення ІГС невідповідності поданих документів вимогам, встановлених Типовим положенням, протягом семи календарних днів;
  • невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;
  • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
  • відмова ІГС від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
  • перебування ІГС, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення діяльності.

1 липня 2016 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України буде опубліковано перелік ІГС, представники яких допущені до участі в Установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при МОН України.

УВАГА!!! ОРИГІНАЛ ЗАЯВИ ДЕЛЕГОВАНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ПРИНЕСТИ НА УСТАНОВЧІ ЗБОРИ ТА НАДАТИ ІНІЦІАТИВНІЙ ГРУПІ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ.

У ВИПАДКУ НЕНАДАННЯ ОРИГІНАЛУ ЗАЯВИ, ПРЕДСТАВНИК ІГС ДО УЧАСТІ В УСТАНОВЧИХ ЗБОРАХ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

Джерело: веб-сайт МОН